29 Μαρ 2009

Εξαιρετικά Επείγον Εκ της Συγκλήτου του ΑΠΘ

Θεσσαλονίκη 27 Μαρτίου 2009

Έκκληση της Συγκλήτου προς όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα
Γνωρίζετε το γεγονός της λειτουργικής αιχμαλωσίας των υπηρεσιών του
κτιρίου Διοίκησης, από ομάδα ατόμων, η οποία «κατέλαβε» το κτίριο από
το πρωινό της Δευτέρας 16-3-09, και ανέστειλε τη λειτουργία των
υπηρεσιών του. Μέχρι σήμερα η ομάδα αυτή συνεχίζει την «κατάληψη»,
χωρίς να διαφαίνεται δυνατότητα λύσης της δραματικής αυτής κατάστασης.
Από την πρώτη στιγμή επισημάνθηκε, ότι στο θέμα της κ. Κούνεβα, που
αποτελεί την πρώτη απαίτηση των καταληψιών, το Αριστοτέλειο στάθηκε
εξαρχής θερμός δημόσιος υποστηρικτής και οικονομικός αρωγός.

Η δεύτερη απαίτησή τους από το ΑΠΘ είναι η μονιμοποίηση των
εκατοντάδων εργολαβικών υπαλλήλων. Εξηγήθηκε πλήρως, και σαφώς το
γνωρίζουν, ότι μόνο η Πολιτεία έχει τη δυνατότητα αυτή, και ότι το ΑΠΘ
στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις το δίκαιο αυτό αίτημα. Εξάλλου η
επιχειρούμενη λύση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που αφορά κατά μέσο
όρο 4 υπαλλήλους καθαριότητας σε κάθε νησί, με σύνολο περίπου 25
άτομα, εάν κι’ αυτή ευοδώσει, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί από το ΑΠΘ,
διότι ισχύουν διαφορετικές νομικές προϋποθέσεις για τους εκατοντάδες
υπαλλήλους του (περίπου 800).

Ακόμη γνωρίζουν πλήρως ότι σ’ ολόκληρο το εργολαβικό προσωπικό του
ΑΠΘ, οι νόμοι και όλες οι εργασιακές υποχρεώσεις πληρούνται στο
ακέραιο, και ότι όλοι οι υπάλληλοι έχουν πλήρη κάλυψη των νομίμων όρων
εργασίας από το Αριστοτέλειο. Όλοι γνωρίζουν ότι το είδος αυτό της
εργασίας δεν αποτελεί προαιρετική επιλογή όλων των Πανεπιστημίων και
των δημοσίων φορέων, αλλά υποχρεωτική εφαρμογή της ισχύουσας
νομοθεσίας, από την οποία κανένας δεν μπορεί να αποκλίνει.
Είναι σαφές ότι οι όποιες εύλογες διαμαρτυρίες για το θέμα δεν
αφορούν διοικητικά το ΑΠΘ.

Επομένως είναι αυτονόητα προφανές ότι το να απαιτούν οι «καταληψίες»
από το ΑΠΘ, την εκτέλεση νομικής πράξης για μόνιμη πρόσληψη,, η οποία
κατά νόμο και διοικητικά είναι αδύνατη, καταδεικνύει ότι το μόνο που
πραγματικά επιδιώκουν είναι η παράλυση των διοικητικών υπηρεσιών, με
ό,τι δραματικό αυτό συνεπάγεται, τόσο από πλευράς αξιοπιστίας και
εγκυρότητας του Πανεπιστημίου μας, όσο και από πλευράς εκπληρώσεως των
ανειλημμένων νομικών, ακαδημαϊκών, οικονομικών, και πάσης άλλης φύσεως
υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζόμενων σ’ αυτό
(μετακινήσεις, μισθοδοσία, δώρο Πάσχα, ακαδημαϊκές και άλλου είδους
άδειες, κλπ).

Το ήδη πολλαπλώς τραυματισμένο και με μεγάλο μόχθο λειτουργικό Δημόσιο
Πανεπιστήμιό μας, δέχεται μια ολοκληρωτικής μορφής, εκτός λογικής,
ακατανόητη επίθεση, για να εκτελέσει κάτι που είναι αδύνατο. Αυτό
δείχνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μία επικίνδυνη προσπάθεια αποσύνθεσής
του, από αυτόκλητα άτομα, τα οποία δεν δηλώνουν ούτε όνομα, ούτε
ιδιότητα, ούτε ποιους εκπροσωπούν. Την αναστολή των λειτουργιών της
Διοικήσεως, δεν επιθυμούν ούτε οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι.
Με βάση τα παραπάνω και τις δραματικές πλέον συνθήκες που
δημιουργούνται από τον εξαναγκασμό σε παράλειψη εκπληρώσεως των
υποχρεώσεων του ΑΠΘ, η Σύγκλητος καλεί όλους τους φοιτητές, τους
υπαλλήλους και τα μέλη ΔΕΠ, σε συνέγερση και παράσταση αποτροπής της
«κατάληψης»,

την Τρίτη 31 Μαρτίου, ώρα 12:00, στην είσοδο του κτιρίου Διοίκησης..
Λόγω της δραματικής κατάστασης παρακαλούμε για την παρουσία σας ώστε
το Δημόσιο Πανεπιστήμιο να μπορέσει να παραμείνει όρθιο και
λειτουργικό, ενάντια στις όποιες σκοπιμότητες, την αυθαιρεσία, και τον
παραλογισμό.

Εκ της Συγκλήτου του ΑΠΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου